Αθήνα

 

 


Λευκάδα - Αθήνα


Δευτέρα


Τρίτη


Τετάρτη


Πέμπτη


Παρασκευή


Σάββατο


Κυριακή

07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 09.30
09.30 09.30 09.30 09.30 09.30 09.30 12.30
12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 16.30
17.15 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15
             

Αθήνα - Λευκάδα


Δευτέρα


Τρίτη


Τετάρτη


Πέμπτη


Παρασκευή


Σάββατο


Κυριακή

07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00
13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30
20.30 20.30 20.30 20.30 20.30 20.30 20.30